Dosežki

Pedagoška dejavnost

Delo s študenti je moje prvo poslanstvo; največja nagrada so zadovoljni študenti.


Raziskovalna dejavnost


Nekaj kvantitativnih kazalcev:

• število izvirnih znanstvenih člankov: 58, od tega v JCR: 52;
• število preglednih znanstvenih člankov: 4, od tega v JCR: 3;
• skupno število citatov: 847;
• h-indeks: 15.


Projektno delo


Koordiniral sem (ali še vedno koordiniram) delo na osmih domačih in osmih mednarodnih projektih (podrobnosti so navedene v življenjepisu).

Projektna pisarna na UM


Pisarna za mednarodne projekte UM deluje šele leto dni. Osnovno poslanstvo je servis fakultetam in samostojna prijava projektov, ki so skupni za celo UM. V zelo kratkem času svojega delovanja je pridobila za okoli 2 mio. evrov sredstev.
Porast mobilnosti študentov na UM v obdobju 2007-2010


V letih od 2007 do 2010 smo povečali število študentov UM, ki odhajajo v tujino, in število študentov, ki prihajajo na UM. V letu 2010 začenjamo tudi s prvim programom Erasmus Mundus.


Tretja misija univerzeZa UM sem koordinator evropskega projekta E3M - “European indicators and ranking methodology for university third mission”, ki je namenjen oblikovanju meril za vrednotenje dejavnosti tretje misije univerz, ki bi jih vkljucili pri vrednotenju in ocenjevanju univerz na svetovnih rangirnih lestvicah.

Skrb za kakovost in kritičen pogled na rangiranje univerzSem član izvršnega odbora IREG-observatorija (“IREG - Observatory on Academic Ranking and Excellence”). V odboru smo zagovorniki pozitivne implementacije svetovnih trendov ocenjevanja in rangiranja univerz, kar pomeni, da želimo pozitivne ucinke evalvacij in rangiranj univerz uporabiti za dvig kakovosti univerz.
Sodelovanje v projektu Maribor 2012 - Evropska prestolnica kultureSem član ožjega odbora UNeECC (“University Network of the European Capitals of Culture”). Dosegel sem, da bo leta 2012 srecanje univerz iz evropskih prestolnic kulture v okviru UNeECC potekalo v Mariboru.
Članstvo v Podonavski rektorski konferenciPodonavska rektorska konferenca je največja organizacija univerz v srednji Evropi. Sem vodja skupine za mednarodno dejavnost rektorskega združenja DRC (»Danube Rectors' Conference«) in posebni svetovalec za Strategijo EU za Podonavsko regijo.