Temelji programa

 • Celotno naše delo na pedagoškem, raziskovalnem in umetniškem področju mora biti usmerjeno v dobrobit študentov. Študenti so tisti, katerim je univerza namenjena.

 • Vsem sodelavcem univerze moramo zagotoviti stimulativno delovno okolje na temeljih akademske svobode, korektnosti in integritete, svobode mišljenja in izražanja, enakopravnosti, solidarnosti, strpnosti in odgovornosti.

 

Značilnosti programa 

 • Internacionalizacija predstavlja pot do sodobne, svetovno priznane univerze.

 • Inter- in multidisciplinarni študijski programi in raziskave, kot so npr. farmacija, forenzika, okoljske študije in varna prehrana, so naše možnosti, če bomo uporabili potencial raznolikosti in komplementarnosti vseh področij, ki jih razvijamo na UM.

 • Vzpodbujanje rasti strokovnih področij:

  • večja avtonomija strok, habilitacije po področjih, pri čemer so kriteriji prilagojeni specifikam posameznih področij;

  • večja organizacijska neodvisnost posameznih področij in posledično ustanovitev Akademije za glasbo, Akademije za umetnosti, Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo, informatiko in medijske komunikacije.

 • Nova fakulteta ne sme predstavljati kal za razvoj kompletnega novega administrativnega aparata fakultete.

 • Profesionalizacija skupnih služb, ki zagotavlja oporo in strokovno pomoč  vsem zaposlenim na fakultetah; rektorat je v funkciji pomoči, servisa in svetovanja. 

 • Nesprejemljiva nadaljnja racionalizacija pedagoškega procesa, ki bi bila izvedena na škodo kakovosti dela s študenti.

 • Celovita prenova informacijskega sistema.

 • Enovitost UM, zavračanje koncepta binarnosti, ki ga predvideva Nacionalni program visokega šolstva do l. 2020.

 • Dvig kakovosti, večje upoštevanje evropskih in svetovnih trendov na področju zagotavljanja kakovosti in evalvacije univerze.

 • Zagotavljanje finančne varnosti zaposlenim, vzpostavitev fleksibilnega sistema plač in nagrajevanja, transparentnost finančnega poslovanja in diverzifikacija prihodkov.

 • Vzpostavitev učinkovite sheme razvojnih skladov (projektni sklad, sklad za mednarodno dejavnost in mobilnost, sklad za spodbujanje inovativnega okolja).  

 • Skrb za tretje poslanstvo univerze, sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi, prenos znanja in tehnologij, okrepitev delovanja in razvoj Znanstvenega parka UM.

 • UM in evropska regionalna politika; priprava vizije, prioritet in projektov za obdobje 2014-2020.

 • Temeljit investicijski načrt, ki skrbi za enakomeren razvoj vseh članic UM.

 • Razvijanje novih oblik vseživljenjskega učenja, ki bo zamenjal in nadgradil študij ob delu.

 • Skrb za vizijo študentov: »Kaj po diplomi?«, ustanovitev univerzitetne mreže kariernih centrov in alumni kluba UM

 • Razširiti ponudbo »on-line« predavanj in študija na daljavo, ki so lahko zelo pomembne predvsem za posebne ciljne skupine, kot so študenti s posebnimi potrebami, aktivni športniki, slušatelji na dislociranih enotah.

 • Oprostitev plačila šolnin in kotizacij izobraževanj za vse sodelavce UM, ki pridobivajo nova znanja v okviru UM.

 • Ponudba brezplačnih izobraževanj za sodelavce UM na področju visokošolske didaktike, retorike, uporabe podatkovnih baz, pisanja znanstvenih člankov, priprave na znanstvene in strokovne konference.

 • Razvoj založniške dejavnosti.

 • Skrb za šport in obštudijske dejavnosti.

 • Tesno sodelovanje z UKM in Študentskimi domovi Maribor.

 

Maribor, 5. 11. 2010                                                                          Prof. dr. Marko Marhl